Uwaga: Produkt należy odesłać na adres :PPHU ANEZA
ANEZA SKWARCAN
PISKORZOWSKA 16a

58-200 PIESZYCE

alfabon.pl

Reklamowana rzecz musi być czysta, sucha, wywietrzona. Produkt należy odesłać wraz z protokołem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.

Protokół reklamacyjny

 

 1. Sporządzony w dniu:……………………….miejscowość……………………………………………
 2. Dane kupującego
  imię:…………………………………………………………………………………………………………………
  nazwisko:………………………………………………………………………………………………………..
  adres:(ulica): …………………………………………………………………………………………………..
  kod pocztowy: ___ ___– ___ ___ ___ miejscowość……………………………………..
  nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………
 3. Data otrzymania towaru: ……………………………………………………………………………..
 4. Dowód zakupu: paragon (P), faktura (F) …………………………………………………….
 5.  Dokładny opis towaru: nazwa, producent, rozmiar: ………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….
 6. Opis reklamowanej wady:…………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….
 7. Kiedy i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona (Proszę podać dokładną datę, np. 15.04.2014) …………………………………………………………………………………………………………..…………….
 8. Żądania kupującego……………………………………………………………………………………..
 9. Stanowisko sprzedawcy wobec żądania kupującego:
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….
  …………………………………………………………………………………………………………..…………….

 

………………………………….. …………………………………..
podpis sprzedawcy podpis kupującego

 

 

Uwaga: Produkt należy odesłać na adres. Reklamowana rzecz musi być czysta, sucha, wywietrzona. Produkt należy odesłać wraz z protokołem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.

Marki

 • Brak kategorii
Możliwość komentowania została wyłączona.